top of page

עיצוב סלון יופי - וולדורף אסטוריה

עיצוב סלון יופי במלון וולדורף אסטוריה , ירושלים.
עיצוב מודרני, ניצול החלל בצורה אופטימלית המאפשר הכנסת כמות מרשימה של עמדות עבודה והמתנה, בצורה היוצרת עניין ושיח בין הלקוחות והעובדים.כלל העיצוב תוכנן ועוצב בקפידה כך שיתאים לספא המלון אשר נמצא בהמשך מסלון היופי ובקווים ובאיכויות שיתאימו למלון הוולדורף אסטוריה.

שטח הפרויקט - 120 מ"ר

עיצוב פנים : סטודיו ניר יפת

bottom of page