מעצב משרדים

סטודיו ניר יפת, מעצב משרדים ומתכנן משרדים לחברות גדולות וקטנות,

עיצוב ושדרוג משרדים קיימים, עיצוב משרדים בבניין חדש החל מרמת מעטפת,

תכנון וחלוקת השטחים לי פרוגרמה אשר ייבנה יחד עם החברה,

חיבור כל הגורמים הנדרשים לטובת הקמת הפרויקט

ומסירתו ללקוח במהירות ובאיכות,

על פי לוחות הזמנים שייקבעו לפרויקט.