עיצוב משרדים

סטודיו ניר יפת, עיצוב משרדים ותכנון משרדים לחברות גדולות וקטנות,

עיצוב ושדרוג משרדים קיימים, עיצוב משרדים בבניין חדש החל מרמת מעטפת,

תכנון וחלוקת השטחים לי הפרוגרמה של החברה,

חיבור כל הגורמים הנדרשים לטובת הקמת הפרויקט

ומסירתו ללקוח במהירות ובאיכות,

על פי לוחות הזמנים שייקבעו לפרויקט.