top of page

עיצוב מסעדה - גודנס

עיצוב מסעדה טבעונית - מסעדת גודנס
הרחבת מסעדת גודנס, מסעדה אותה עיצבתי בשנת 2016 לראשונה וב2019 התבקשתי לעצב ולתכנן את הרחבת המסעדה.
הרחבה שהייתה כרוכה בשינוי קונסטרוקטיבי לקיר העשוי מבריקים של חול וצדפות ( שגם היה לנו קשה להיפרד ממנו או מחלקו ) וחיבור תוספת השטח לחלל המסעדה כך ששני החללים ייראו כאחד.

עיצוב פנים : סטודיו ניר יפת
צילום : סטודיו ניר יפת

bottom of page