top of page

מסעדת גודנס

עיצוב מסעדה טבעונית - מסעדת גודנס

הרחבת מסעדת גודנס, מסעדה אותה עיצבתי בשנת 2016 לראשונה וב2019 התבקשתי לעצב ולתכנן את הרחבת המסעדה.

הרחבה שהייתה כרוכה בשינוי קונסטרוקטיבי לקיר העשוי מבריקים של חול וצדפות ( שגם היה לנו קשה להיפרד ממנו או מחלקו ) וחיבור תוספת השטח לחלל המסעדה כך ששני החללים ייראו כאחד.

bottom of page