Notepad on Desk

אני 

כותב...

לכם, למשפצים, בעלי מקצוע, לקוחות לקראת שיפוץ, בניה וכל מי שמתעניין בעיצוב פנים, הקמת פרויקט מסוג כזה או אחר, הקמת עסק וטיפים כלליים.