עיצוב דירת AIRBNB

עיצוב בנין דירות AIRBNB

הבנין שימש כמבנה משרדים לשעבר והוסב חזרה למגורים, תוך תכנון חלוקת הקומות מחדש ויצירת מגוון דירות אייר בי אן בי להשכרה לטווח קצר וארוך.

הבנין מונה 4 קומות, קומת לובי וגג.

סה"כ יצרנו בבנין - 2 דירות שני חדרים, 4 דירות 3 חדרים ו-2 דירות 4 חדרים

שטח הפרויקט - 700 מ"ר